אומנויות הבמה לילדים ונוער

תיאטרון הברווז

(*36 מפגשים במהלך השנה)
• קבוצת האפרוחים-חניכי כיתות א-ג –
ימי שלישי בשעה 16:00. עלות שנתית: 1350 ₪
• קבוצת חניכי כיתות ד-ו –
ימי רביעי בשעה 16:30. עלות שנתית: 1350 ₪
• קבוצת הברווז חניכי כיתות ז-ט –
ימי רביעי בשעה 18:00. עלות שנתית: 500 ₪.
• קבוצת הברווז חניכי כיתות י-י"ב –
ימי שלישי בשעה 18:00. עלות: 500 ₪.

תיאטרון הברווז