הנגישותבמרכז קהילתי שלומי

הנגישות במרכז קהילתי

שימו לב! עקב בניית התוספת לספרייה הציבורית , הכניסה והיציאה למרכז אפשרית לכניסת כסאות גלגלים אך ורק מהכביש הפנימי של רח' סנדי אזולאי - מהכניסה של המולטימדיה עד לדלת החדשה של המרכז  אין כניסה לבעלי כסאות גלגלים מרח ז׳בוטינסקי.