זמן הרישום באתר עבר ב28/11/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב28/11/2023

זמן הרישום באתר עבר ב28/11/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב28/11/2023