פעילויות לילדים

פרלמנט ילדים בכיתות ד-ו

קבוצת המנהיגות של  הילדים תעסוק לאורך השנה בגיבוש, למידה, פיתוח תודעה חברתית,

עיסוק בזהות, מעורבות ויזמות חברתית במטרה לגבש קבוצת ילדים פעילה ומעורבת הלוקחת אחריות משותפת עם הצוות למען פעילויות הילדים בישוב ולמען הקהילה כולה.

לפרטים והצטרפות – אלן ריבה: 054-6967407